انتشار 19/10/09

تماس با شهردار

جهت ارتباط با شهردار می توانید از راه های زیر اقدام کنید.

تلفن تماس:
۰۹۱۶۳۶۳۰۰۵۲
۰۶۶-۳۲۶۵۳۹۴۴

ایمیل:
arash.hatami@gmail.com

نام و نام خانوادگی:
ایـمـیل یا تـلـفـن:
مـوضـــوع پـیـام:
پــیـام شـــــمــا: