انتشار 19/10/09

پیام شهردار

بسمه تعالی

یکی از ملزومات دنیای امروزی استفاده از ابزارهای الکترونیکی و دسترسی آسان به اطلاعات

و خدمات و ارتباط با مجموعه ها و جهان به واسطه اینترنت و شبکه های اینترنتی می باشد

مجموعه های مدیریت شهری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و می بایستی به سمت ارائه

خدمات الکترونیکی سوق پیدا کنند و بر اساس الزام قانون برنامه ششم توسعه وهم به لحاظ

ارائه خدمات راه دور اطلاع رسانی عملکرد خود می بایستی به سمت و سوی ارائه خدمات

الکترونیک سوق یابد در همین راستا شهرداری چغابل اقدام به طراحی و ساخت یک سایت با

قابلیت خدمات الکترونیکی و اطلاع رسانی در سال ۱۳۹۸ نموده است امیدوارم بتوانیم با

عملکرد مثبت در ایجاد بستر خدمات الکترونیک گامهای موثری در ارتقاء خدمات مطلوب به

صورت انلاین و برخط به عموم همشهریان و مردم برداشته باشیم.

خدایا چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

آرش حاتمی شهرداری چغابل

اسفند ماه ۱۳۹۸