انتشار 20/06/16

اختصاص یک دستگاه خودرو کامیون ده چرخ به شهرداری چغابل

به گزارش روابط عمومی شهرداری چغابل، باپیگیری شهردارچغابل جناب آقای مهندس حاتمی وبا حمایت مسئولین استانداری ودر راس،جناب آقای مهندس امیری معاونت محترم عمرانی و جناب آقای مهندس فلاح نژاد مدیرکل محترم دفترامورشهری استانداری، یک دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ به شهرداری چغابل اختصاص یافت.

ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین فوق ،از زحمات سایر همکاران استانداری و شهرداری که در این راستا زحماتی متقبل شده اند تقدیر و تشکر به عمل می آید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چغابل