انتشار 20/08/07

روز خبر نگار

 ۱۷ مرداد سالروز گرامیداشت شهید صارمی و روز خبرنگار بر تمامی خبرنگاران محترم مبارک.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چغابل